• Celem kursu jest ukazanie wybranych kontekstów wychowania, które stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym. Poszczególne wykłady odnoszą się do problemów budowania granic w wychowaniu, trudności wychowawczych i wyzwań, jakie dla pedagogiki stanowi współcześnie kultura popularna. W tym kontekście podniesienie takich kwestii jak potrzeba nauczania do twórczości oraz ukazanie ponadczasowości systemu pedagogicznego Marii Montessori wydaje się być jak najbardziej zasadne.

    Zapisywanie samodzielne
Pomiń Nawigacja

Nawigacja